0
نقش پرستار سالمند

پرستار سالمند

افرادی که به عنوان پرستار سالمند از سالمندان پرستاری می کنند دوره های روانپزشکی ، کمک های اولیه پزشکی، مراقبت های ویژه و دوره های روابط اجتماعی با سالمندان را گذرانده اند.
سالمندان عزیزترین عضو هر خانواده ای هستند که به توجه بسیاری احتیاج دارند. سالمندان بسیار حساس و زود رنج می شوند و احتیاج بیشتری به محبت و توجه دارند.
اگر پرستاری بدون آگهی از نوع رفتار با سالمندان به نگهداری از سالمند بپردازد ممکن است باعث افسردگی و حتی دل زدگی سالمند از خود شود.
پرستار سالمند باید این را بداند که سالمند احتیاج به همدردی و هم صحبت دارد و فقط نگهداری جسمی کافی نیست و پای صحبت های سالمند بشیند.
هر فرزندی دوست دارد خود از پدر و مادر خود نگهداری کند اما دلایلی باعث شده این امر به صورت تمام و کمال انجام نشود.
اولی این که زندگی و دغدغه هایی که برای فرزند ممکن است پیش بیایید و باعث شود سالمند از فرزند خود آزرده شود.
دومی این که فرزند آگاهی های کامل را در مورد نگهداری از پدر و مادر پیر خود ندارد و در شرایط خاص ممکن است دچار مشکل شود.
برای رفع این مشکلات ما توصیه می کنیم که فرزندان در کنار آن که برای پدرو مادر پیر و سالمند خود وقت می گذارند نگهداری آن را به عهده ی فردی گذارند که با تجربه در نگهداری از سالمندان داشته باشد.
برای بعضی از خانواده ها و سالمندان خیلی مهم است که پرستار آقا از سالمند آقا مراقبت کند چرا که سالمند می تواند راحت تر باشد در موارد مختلف، به همین شکل پرستار خانم برای سالمند خانم برای تاثیر روحی و روانی که بر روی سالمند می گذارد.
بعضی از سالمندان از لحاظ جسمی در سلامت کامل هستند ولی کهولت سن واین که شادابی گذشته را ندارند باعث شده دچاره یک افسردگی و دل مردگی شوند که این نیز نیاز به درمان دارد و با نگهداری و توجه قابل درمان است.

 جهت استخدام پرستار سالمند ازموسسه مهرآوران نوین با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
 ۰۲۱۸۸۰۸۱۷۱۱

دیدگاهتان را بنویسید