موسسه پرستاری مهرآوران نوین

موسسه پرستاری مهرآوران نوین با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان با چشم انداز جذب رضایت حداکثری(کیفیت بالا و هزینه)وبا هدف ارائه خدمات درمانی ومراقبتی دراسرع وقت وهمچنین تهیه و تدارک کلیه تجهیزات پزشکی ووسایل بیمارستانی ومصرفی مورد نیاز بیمار درمنزل وبیمارستان ونیز با بهرمندی از آمبولانس های کددارومعمولی به همراه ارائه تمام خدمات پرستاری،فیزیوتراپی،پزشکی،مراقبتی و…درمنزل افتخاراین را دارد که پس ازبرنامه ریزی وگذراندن دوره های مختلف به لطف ویاری پروردگاربا جذب متخصص ترین،متعدترین ودلسوزترین پرسنل کادردرمانی،مراقبتی وتوانبخشی به همراه کارشناسان برجسته جهت سازماندهی،انتخاب وراهنمایی وارائه اطلاعات پزشکی به خانواده ها در مناطق وبیمارستانهاومراکزخصوصی،دولتی شخصی در تهران افتخار خدمت داریم.امیدواریم همکاری وخدمات ما بیشتر وبیشتر مربوط به آموزش وارائه خدمات پیشگیرانه صورت گیرد .

با مهراوران نوین در ارتباط باشید :

اعزام پزشک ، امبولانس ، گواهی فوت:۰۲۱۸۸۶۸۴۶۴۳- ۰۹۱۲۴۸۴۴۰۳۷

مدیریت و هماهنگی بیماران جهت تزریقات و سرم تراپی(خانم فدایی):

۰۹۱۲۴۸۴۴۰۳۷ – ۸۸۶۸۴۶۴۳

تجهیزات پزشکی(خانم فدایی): ۰۹۱۲۴۸۴۴۰۳۷ – ۸۸۶۸۴۶۴۳

مدیریت و هماهنگی بیماران و نرسینگ (خانم فدایی ) : ۰۹۱۲۴۸۴۴۰۳۷ – ۸۸۶۸۴۶۴۳

خدمات ما

خدمات پرستاری مهرآوران نوین

مراقبت از سالمند و کودک در منزل

نگهداری از بیمار در منزل و بیمارستان

انجام کلیه آزمایشات خون ، تزریقات ، سرم تراپی

اعزام پرستار و بهیار جهت بیماران تخصصی CCU / ICU

اعزام پزشک عمومی و تخصصی به منزل

نوار قلب ، پانسمان ، سونداژ

درمان زخم بستر تضمینی با تکنیک های جدید

فیزیوتراپی و رادیوگرافی در منزل

استخدام نیروی کمک بهیار خانم در تهران

استخدام مراقب خانم جهت نگهداری از بیمار

نمونه گیری آزمایشات

نمونه گیری آزمایشات ( خون ، ادرار ، مدفوع ، درمان زخم بستر )

خدمات تزریقات

خدمات تزریق در منزل ، سرام تراپی

ارائه خدمات پزشکی

ارائه کلیه خدمات پزشکی ( فیزیوتراپی ، رادیوگرافی ، سونو گرافی ، … )

موسسه پرستاری مهراوران نوین

با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان