0
پرستار سالمند در منزل(تهران)

پرستار سالمند در منزل تهران

پرستار سالمند :راه کار هایی برای سالم ماندن هنگام پرستاری سالمندیکی از پیچیده ترین کارهای احساسی و سختی که یک فرد می تواند تجربه کند مراقبت از والدین سالمندش است.اینجا راهنمایی های وجود دارد که طور قابل توجهی هنگام مراقبت از والدین سالمند مفید خواهد بود.
قبول کنید که شرایط تغییر کرده. هنگامی که والدین به هر نحوی برای زندگی فرزندانش وابسته می شوند،مطمئنا نحوه زندگی عوض شده.برای مراقبت از والدین سالمند خود برای انتخاب الگوی کاملا جدید آماده باشید.وظایف قبل ممکن است به کار نیاید. روش های قدیم ممکن است به درد نخورد.
عواطف و احساسات قبل کارساز نیست.آماده باشید که از جای جدیدی شروع کنید و یک برنامه جدید بنویسید.
مراقبت از والدین سالمند شبیه یک مسابقه دو ماراتن است نه دو سرعت. عجله نکنید. شما و والدن تان یک منطقه ناشناخته هستید. اجازه دهید این دوره روند خود را به شما نشان دهد.تا حدی که می توانید،هر آنچه که اتفاق می افتد دنبال کنید.منتظر چیزهای عاطفی نباشید. مرحله پایان عمر، ممکن است والدین تان شروع به بروز احساسات کنند.
ممکن است عشق خود به شما ر ا به هر دلیلی که قبلا نگفته اند بیان کنند.اما گاهی هم ممکن است این کار را نکنند.حتی ممکن است والدین تان سرسختانه شروع به نشان دادن جنون کند.اگر همانقدر که به والدین سالمند خود اهمیت می دهید با یک راه جدید و عمیق با انها رابطه برقرار کنید، واقعا عالی خواهد بود.اما مراقبت از والدین سالمندتان اگر با این انتظار باشد
که انها با محبت با شما رفتار کنند، مثل وارد شدن به آب های خطرناک است.بهتر است که هیچ انتظاری نداشته باشید و متعجب نشوید تا اینکه تمام آرزوهای خود را نقش بر آب نکنید.

جهت اعزام پرستار سالمند به منزل با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
۰۲۱۸۸۰۸۱۷۱۱

دیدگاهتان را بنویسید