0
پرستار سالمند ارزان

پرستار سالمند ارزان

نگهداری از سالمند در منزل از جمله مشاغلی می باشد که امروزه روایج زیادی یافته است. فرزندان ترجیح می دهند که یک فرد به مراقبت از والدین سالمند آنها در منزل بپردازد تا خود بدون نگرانی به امور خود به مسائل خود برسند. اما در برخی مواقع فرزندان به دلیل هزینه ی نگهدار سالمند در منزل مجبور به سپردن سالمند به خانه ی سالمندان می باشند زیرا مراقبت از سالمند در آنجا ارزانتر است. اما اگر شرایط سالمند طوری است که میتوان او را در منزل نگهداری کرد بهتر است شرایطی را فراهم آورند که سالمند در خانه بماند زیرا این امر باعث بهبود و پیشرفت بیشتر سلامت سالمند خواهد شد. اما اگر وضعیت سالمند طوری است که نگهداران باید بطور شبانه روزی مراقب وضعیت جسمی سالمند باشد، بهتر است که او برای مدتی در سرای سالمندان زندگی کند تا بیماری را شکست داده و دوباره به آغوش خانواده بازگردد.
چگونه از سالمندان نگهداری کنیم؟
تصور همه بر این است که سالمندی همواره با بیماری های زیادی همراه است. اما این یک باور غلط است که در بین افراد جامعه بخصوص سالمندان رواج یافته است. افرادی که بر این باورند با بیمار شدن در سالمندی تصور می کنند که دنیا به آخر رسیده است و دیگر باید تمام عمر را در بستر بیماری بگذرانند. اگر شما نگهدار سالمند هستید و یا یک سالمند بیمار در منزل دارید و به عنوان نگهدار سالمند از او مراقبت می کنید می توانید با رعایت نکات زیر به سالمندان در حفظ روحیه و بهبودی سلامتی کمک نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید