0
خدمات پرستاری

اعزام پرستار سالمند

موسسه پرستاری مهرآوران نوین با داشتن مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان اقدام به فعالیت های پزشکی و پرستاری میکند و آماده ارائه خدمات مراقبتی از سالمند و کودک میباشد.
از جمله اقدامات و خدمات مووسه پرستاری فردوس:
اعزام پزشک عمومی و تخصصی به منزل
نوار قلب ، پانسمان ، سونداژ
درمان زخم بستر تضمینی با تکنیک های جدید
فیزیوتراپی و رادیوگرافی در منزل
مراقبت از سالمند و کودک در منزل
نگهداری از بیمار در منزل و بیمارستان
اعزام پرستار سالمند و کودک به منزل
انجام کلیه آزمایشات خون ، تزریقات ، سرم تراپی
اعزام پرستار و بهیار جهت بیماران تخصصی CCU / ICU

دیدگاهتان را بنویسید