استخدام پرستار خصوصی

استخدام پرستار خصوصی

پرستارخصوصی در منزل شغل پراسترسی است که پرستاران را دائما در معرض تماس با بیماران قرار می‌دهد.پرستاری حرفه ای است تخصصی با نقش های چند گانه که دارای وظایف عمومی و اختصاصی می باشد . ( وظایف عمومی در کلیه سطوح خدماتی و وظایف اختصاصی در سطوح تخصصی ارائه می شود )
مراقبین ما متعهد میشوند وظایف خود آنگونه شما ما انتظار دارید انجام بدهند و احساس امنیت را شما ایجاد کنند و با گذشت زمان شما رضایت تان را از ما و مراقبین ما حاصل کنید صورت تمایل می توانید رضایت خودتان را از مراقب تان اعلام کنید. بهترین کسی که می تواند ما به پیشرفت برساند شما هستید . ما موسسه ای پذیرفته شده و قابل اعتماد برای ارائه خدمات منزل هستیم ،ما میتوانیم خواسته شما را بر آورده کنیم و با کمال میل حاضریم درباره خود،کارکنان مان و خدمات مان بصورت شبانه روزی اطلاعات بیشتری اختیار شما بگذاریم.
مهرآوران نوین ارائه کننده خدمات مراقبی از سالمندان و پرستار خصوصی است شما میتوانید اقدام به استخدام پرستار خصوصی با قیمت مناسب جهت مراقبت از سالمندان نمود.
مراقبت از سالمندان مخصوصا کسانی که دچار مشکل حرکتی هستند کار ساده ای نیست و هر کس از پس انجام آن برنمی آید. از طرف دیگر امروزه خانواده ها به دلیل حجم کار بالا و شاغل بودن نمی توانند به صورت مناسب از سالمندان مراقبت کنند. از این رو این خانواده ها اقدام به استخدام پرستار شبانه روزی می نمایند.

موسسه پرستاری مهرآوران نوین در راستای استخدام پرستار روزانه ، استخدام کمک بهیار در تهران و مراقب روزانه و شبانه روزی  برای نگهداری و مراقبت از بیماران و سالمندان اقدام نموده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استخدام پرستار در تهران می توانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید.