Icu در منزل

ICU در منزل

مرکز پرستاری مهرآوران نوین به صورت شبانه روزی و در تمام ایام سال آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشد.خدمات پرستاریمهرآوران نوین جایگزینی مناسب برای درمان در بیمارستان است بسیاری از خدماتی که در بیمارستان ارائه می شود ، در منزل هم قابل انجام است.
بیمارانی که به دلایل مختلف دچار مراحل پیشرفته بیماری شده اند و ادامه حیات آنها پس از مراحل ترخیص از بیمارستان وابسته به دستگاههای پیچیده پزشکی و ICU می باشد در این دسته قرار دارند. این بیماران با تمام تجهیزات ICU که اختصاصا جهت Home Care طراحی و ساخته شده اند از ICU یا سایر بخشهای بیمارستان طی فرایند کاملا پیچیده ای از بیمارستان ترخیص و با Safety و اطمینان کامل و ضمن رعایت تمام استانداردهای پزشکی و درمانی به منزل منتقل میشوند. این بیماران معمولا توسط پزشک مربوطه از بیمارستان قابل ترخیص بوده و کاهش مدت اقامت بیمار در فضای ICU میتواند خطرات ناشی از عفونتهای بیمارستانی و سایر موارد را به مراتب کاهش دهد.

 Icu در منزل

خدمات پرستاری در منزل آنقدر پیشرفت کرده است که امروزه کلیه خدمات آی سی را در منزل ارائه می دهند دستگاه های مجهز آی سی یو به منزل بیماران منتقل می شود و بیمار کلیه خدمات پزشکی و پرستاری را در منزل دریافت می کند مرکز پرستاری مهرآوران نوین در این زمینه از تجربه بالایی برخوردار بوده و از بهترین کادر تخصصی در این زمینه بهره جسته است .
به علت هزینه بالای بستری در بیمارستان، طیف جدید و گسترده‌ای از خدمات ICU تعریف شده که شیوه ارایه خدمات ICU در منزل است .
با ارائه این خدمات در منزل میزان هزینه‌های درمانی به یک سوم کاهش می‌یابد و علاوه بر حذف هزینه بستری، بیماران می‌توانند در منزل و در محیط خانواده خدمات درمانی را دریافت کنند .