0
مراقبت از سالمند

مراقبت از سالمند

داشتن اطلاعات درباره مراقبت از سالمند در منزل امری است که هر فرد ( فرزندان، مراقب سالمند، پرستار سالمند و…) باید درباره آن کسب اطلاعات کند.
فاصله سنی زیاد بین برخی همسران سبب شده تا زنان گاه بعد از سنین میانسالی سال‌ها پرستاری از همسر خود را عهده‌دار شوند.
زنان مراقبت از سالمندان دیگری را نیز به عهده دارند. این سالمندان گاه مادر، مادرشوهر، پدر و پدرشوهر این بانوان هستند و وقتی هنوز از پرستاری این افراد فارغ نشده‌اند، همسرشان نیز به سنی می‌رسد که نیاز به مراقبت و پرستاری دارد.
گاه ازدواج با فاصله سنی بسیار زیاد تری صورت می‌گیرد، چنان‌که با فاصله سنی ۲۰ تا ۳۰ سال به عقد مردی که میانسالی را پشت سر گذاشته درمی‌آید.
چنین فاصله سنی، زن را بزودی به پرستاری دائمی تبدیل می‌کند که حتی وقتی خود نیاز به پرستاری و مراقبت دارد، کسی نیست به او کمک کند.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد در میزان مراقبت از یک سالمند ( پرستاری از سالمند ) ، سابقه همزیستی با سالمند و کیفیت ارتباطات مثبت بین‌فردی از عوامل مهم هستند که موجب تسهیل فرآیند مراقبت می‌شوند.
وقتی روزهای خوش زندگی به آخر می‌رسد و روزهای سخت در پیش است، وقتی قرار است در کنار هم بودن تنها به معنای سبک‌کردن بار خستگی و رنجوری یکدیگر و مراقبت تا زمان جدایی باشد، بار زندگی یکی چون چمدانی سنگین بر دوش دیگری لنگر می‌اندازد. این بار سنگین را نمی‌توان بر دوش کشید مگر در شبکه‌ای از حمایت افراد خانواده و اطرافیان.

دیدگاهتان را بنویسید