مراقبت از سالمند در منزل

مراقبت از سالمند در منزل

با توجه به رشد جمعیت سالمندی در ایران نیازهای اجتماعی ، رفاهی و مراقبتی سالمندان روز به روز در حال افزایش میباشد و یکی از این نیازها مراقبت از سالمندان است که باید به نحو شایسته ای انجام گردد .
مراقبت از سالمندان در منزل توسط مراقبین مرکز پرستاری مهرآوران نوین  بصورت روزانه ، شبانه ، شبانه روزی و یا بصورت مقطعی (مدت معین) انجام میپذیرد که از جمله وظایف مراقب سالمند درمنزل میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
۱-مراقبت و نگهداری از سالمند
۲- پیگیری درمان و دادن دارو درتمام ساعات کاری
۳- تهیه غذا و دادن غذا
۴- رسیدگی به امور رفاهی سالمند و گردشگری سالمند( با اجازه کتبی خانواده)
۵- رسیدگی به علائق سالمند در اوقات فراغت ( مرور خاطرات- خواندن کتاب – حل کردن جدول و …… )
۶- همراهی سالمند در بیرون از منزل
۷- رسیدگی به امور اداری و مالی سالمند( با اجازه کتبی خانواده )
۸- رسیدگی به نظافت و استحمام سالمند
۹- رسیدگی به نظافت محل زندگی سالمند
مهرآوران نوین  با آموزش مراقبین بصورت تخصصی در زمینه مراقبت سالمند و بکار گیری و اعزام آنان به منازل امر مراقبت از پدران و مادران را متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی شما عزیزان انجام میدهد و آسایش و رضایت خاطر را در شما ایجاد مینماید .
از جمله فواید مراقبت شایسته از سالمند توسط مرکز پرستاری مهرآوران نوین:
۱-گذراندن دوران سالمندی توأم با لذت و رضایت در خانه خود و افراد خانواده خود
۲- آسایش خانواده سالمند و نداشتن دغدغه پیگیری امور درمان و مراقبتی پدر و مادر خود
۳- برقراری ایجاد رابطه بیشتر بین فرزندان و والدین شان به واسطه حذف شدن امور مراقبتی و جسمانی سالمندان و رسیدگی به نیازهای عاطفی شان
۴- از بین رفتن حس معذوریت سالمند نسبت به فرزندان خود