تزریق دارو داخل وریدی

تزریق داروی داخل وریدی

روش های تزریق وریدی:

• مخلوط کردن دارو در حجم زیاد با مایعات وریدیو انفوزیون وریدی
• تزریق بلوس داروی کم حجم با دسترسی متناوب به ورید
• پرستار باید در محاسبه مقدار دارو و آماده کردن آن دقیق باشد.
• دارو پس از ورود به جریان خون، سریعا عمل کرده و اگر اشتباهی در تجویز آن رخ داده باشد عواقب جدی در انتظار بیمار است.

مزایا راه وریدی:

• قابل استفاده در موارد اورژانسی بعلت دستیابی به پاسخ سریع
• جذب موثر
• ناراحتی کمتر نسبت به تزریق IM
• جایگزین مناسب برای روش خوراکی
• زمانی که نیاز به حفظ غلظت ثابت دارویی باشد
• قابل استفاده برای داروهای قلیایی که باعث ایجاد تحریک در تزریقات IM, SC می شوند(مثل
استازولامید)

معایب راه وریدی:

• بروز فوری عوارض جانبی
• ناسازگاری بین دارو و محلول انفوزیون
• مشکل بودن دسترسی به عروق در برخی بیماران
• هشدار: تزریق سریع وریدی: درد شدید، افت فشار خون، آریتمی،
ایست قلبی و ….

روش های یافتن سریع ورید:

۱- نوشیدن مقداری زیادی آب توسط بیمار اکسیژن به بدن میرسد و خون راحتتر پمپاژ می کند.
۲- پیدا کردن محل تزریق با لمس دست
۳- گرم کردن محل تزریق باعث انبساط رگ می شود.
۴- استفاده از نیروی جاذبه و آویزان نگه داشتن دست به پایین برای افزایش سرعت خون در رگ
۵- فشار دادن توپ کششی

مراحل تزریق:

• شستشوی دست ها
• آماده سازی دارو
• یافتن محل تزریق
• ضدعفونی کردن محل تزریق
• استفاده از شریان بند برای یافتن ورید