اجاره تجهیزات ICU

اجاره ی تجهیزات icu

تجهیزات مورد استفاده در ICU از موارد مختلف ، مانند وسایل اندازه گیری فشار خون ، تا دستگاه های بسیار تخصصی مانند مانیتور کنار تخت یا ونتیلاتور متفاوت است. اجاره تجهیزات ICU ممکن است برای نظارت بر بیمار و یا کمک به درمان بیماری آن ها استفاده شود.

فعال کردن ICU یکپارچه

اجاره تجهیزات ICU ما ، از جمله ابزارهای تهویه محافظتی همراه با راه حل های نظارت بر بیمار و مدیریت هشدار ، می توانند به شما در دستیابی بهتر به اهداف بالینی کمک کنند. به همین دلیل ما متخصص شما در مراقبت های ویژه هستیم.

اجاره تجهیزات ICU ابزاری برای کمک به شما در بهبود مراقبت از بیمار است.

چه تجهیزاتی در ICU وجود دارد؟

یک بخش مراقبت های ویژه یا ICU مملو از تجهیزات ویژه ای است تا بیماران را در حد امکان ایمن و راحت نگه دارد.

بعضی از ماشین ها بوق می زنند یا اطلاعات را به طور مداوم نمایش می دهند. برخی دیگر برای موارد اضطراری زنگ هشدار روی خود دارند تا شما را از حال بیمار مطلع کنند.

تجهیزات مورد استفاده در بخش مراقبت های ویژه از تجهیزات آشنا ، مانند دستگاه های اندازه گیری فشار خون ، تا دستگاه های کاملاً تخصصی ، مانند دستگاه های دیالیز است.

تجهیزات تنفسی

ونتیلاتور دستگاهی است که در حالی که ریه ها بهبود می یابد برای فرد تنفس را راحت می کند. از طریق یک لوله نازک اکسیژن هوا را به داخل ریه ها می فرستد و اجازه می دهد تا دی اکسید کربن خارج شود. لوله از طریق بینی یا دهان در لوله تنفس قرار می گیرد.

در صورت عدم نیاز به دستگاه تهویه ، ممکن است از دستگاه فشار هوای مثبت مداوم (CPAP) استفاده شود. به آرامی از طریق ماسک روی بینی یا دهان اکسیژن یا هوا را به داخل ریه ها هل می دهد.

کانول بینی وسیله ای است که دارای دو شاخه است. این شاخه ها در سوراخ های بینی قرار می گیرند که فرد فقط به اکسیژن بیشتری احتیاج داشته باشد. اکسیژن از طریق لوله ها به داخل سوراخ های بینی می رود.

سایر تجهیزات ICU

تجهیزات ICU یکبار مصرف شامل کاتترهای ادراری ، کاتترهای مورد استفاده برای رگ های شریانی و وریدی مرکزی ، لوله های قفسه سینه و تراشه ، لوله های تغذیه دستگاه گوارش و بینی و معده و الکترودهای نظارتی است.