0

آموزش سرم زدن

وصل سرم و انجام هرگونه خدمات تزریق و ارسال نیرو به تمام نقاط تهران توسط موسسه پرستاری مهرآوران.

کارشناسان ما در اسرع وقت در سراسر تهران در خدمت شما هستن

آموزش سرم زدن روش کار
۱- با توضیح برنامه مورد نظر، بیمار را برای شروع یک تزریق وریدی آماده کنید. ورد سوزن به پوست برای چند ثانیه باعث ناراحتی بیمار شده لیکن در خلال جریان داشتن مایعات وریدی ناراحتی وجود خواهد داشت. در صورتی که طبق دستور پزشک، طول زمان تزریق وریدی مشخص شده، بیمار را در جریان امر قرار دهید.
۲- مطمئن شوید بیمار لباسی به تن دارد ( با آستین گشاد ) که تزریق وریدی مانع از تعویض آن نمی شود.
۳- دستها را بشوئید.
۴- قطعات چسب را برای ثابت کردن سوزنی که داخل ورید خواهید کرد، آماده کنید.
۵- محل مناسب را برای تزریق آماده کنید.
۶- در صورت امکان تزریق وریدی را در دست غیر غالب بیمار با استفاده از عروقی که مستقیم و بدون پیچ خوردگی هستند انجام دهید.
۷- هر وریدی را که انتخاب کرده اید، از قسمتی از آن که دور از مرکز بدن قرار دارد استفاده کنید تا در صورت ایجاد اسکلروز ، نواحی از ورید که نزدیک مرکز بدن هستند، قابل استفاده باقی بمانند.
۸- برای متسع کردن ورید به روش زیر اقدام کنید :
الف- دستی را که می خواهید در آن تزریق وریدی انجام دهید، پایین تر از سطح قلب قرار دهید.
ب- تورنیکت را ۲۰-۱۵ سانتی متر بالاتر از محل ورود سوزن محکم ببندید تورنیکت باید به قدری محکم بسته شود که جریان خون وریدی را متوقف سازد ولی جریان خون شریانی دچار وقفه نشود.
ج- چنانچه رگ به قدر کافی متسع نشده بود می توان به طریق زیر عمل کرد :
۱) قسمتی از رگ را که در ناحیه پایین محل تزریق قرار دارد، در جهت جریان وریدی به طرف قلب ماساژ دهید.
۲) از بیمار بخواهید سریعاً مشت خود را باز و بسته کند.
۳) با انگشتان خود، به آرامی به ورید ضربه بزنید.
۹- پوست محل تزریق را با پنبه آغشته به الکل تمیز کنید.
۱۰- با آن دست خود که سوزن را با آن نگرفته اید، عضو را محکم نگهداشته و با انگشت شست پوست روی ورید را در زیر ناحیه تزریق به طرف پایین بکشید، تا ورید به طور ثابت در جای خود قرار گرفته و ورود سوزن تسهیل گردد و بیمار درد کمتری احساس کند.

برای انجام کار به روش زیر عمل کنید :

الف- در حالی که قسمت اریب آنژیوکت رو به بالا قرار داد، آن را با زاویه ۳۰-۱۵ درجه در دست گرفته سر آن را در یک مرحله وارد پوست و ورید کنید.
ب- به محض آشکار شدن خون در آنژیوکت یا احساس کاهش مقاومت، آنژیوکت را پایین بیاورید تا به موازات پوست قرار گیرد، سپس آن را به اندازه ۱-۵/. سانتی متر به جلو برانید.
ج- تورنیکت را باز کنید.
د- پوشش محافظ انتهای ست سرم را از روی آن برداشته و برای وصل کردن به آنژیوکت آماده کنید. مراقب استریل بودن انتهای ست باشید.
هـ- برجستگی انتهای لوله آنژیوکت را با شست و انگشت سبابه نگهداشته و سوزن را با دست بیرون بکشید.
و- لوله آنژیوکت را تا برجستگی انتهای آن وارد ورید کنید. در صورت مواجهه با مقاومت تا انتها وارد نکنید.
ز- انتهای ست سرم را که آماده کرده بودید به انتهای لوله آنژیوکت وصل کرده، جریان محلول را برقرار کنید.
۱۲- دستکش ها را خارج کنید.
۱۳- آن قسمت از ست سرم را که به سوزن وصل است با چسب به صورت حلقه ای بر روی پانسمان متصل کنید، تاسوزن بر اثر حرکت بیمار به خارج کشیده نشود.
۱۴- روی قطعه ای چسب، موارد زیر را نوشته و روی پانسمان بچسبانید. تاریخ و ساعت وارد کردن سوزن آنژیوکت، نوع و اندازه سوزن، و حرف اول نام و نام خانوادگی بیمار.
البته ممکن است روتین هر بیمارستان با بیمارستان دیگر متفاوت باشد، اما اگر موارد زیر رعایت شود بهتر است، اکثر بیمارستان ها روی آنژیوکت تاریخ و شیفتی که آنژیوکت برای بیمار قرار داده شده را می نویسند ( مثلآً ۹/۹/۹۰-M).
۱۵- دستها را بشویید.
– نکات مورد ارزشیابی
– وضعیت پوست در محل تزریق (گرمی پوست، عدم وجود درد، قرمزی و تورم)
– پانسمان خشک و تمیز
– توانایی بیمار در انجا مراقبت از خود
– هر گونه محدودیت حرکتی
– علائم حیاتی در مقایسه با اطلاعات پایه

پرستاران مهرآوران نوین در راه کمک کردن شما در نگه داری از بیماراتان میتوانند وصل سرم را به بهترین شکل ممکن برای ممدجو انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید