اجاره تخت بیمارستانی برقی و مکانیکی

تخت های طبی با توجه به ارتفاع و بالا و پایین آوردن سر و قسمت های پایین بدن برای راحتی و نیازهای بیمار قابل تنظیم هستند. افرادی که بی حرکت هستند یا بیشتر روز را در رختخواب می گذرانند ممکن است به تختخواب های طبی که موقعیت و گزینه های بیشتری برای جلوگیری از فشار یا زخم بستر دارند ، نیاز داشته باشند و به این منظور اجاره تخت بیمارستانی برقی و مکانیکی به صرفه است. ۳ نوع اصلی تختخواب طبی (دستی ، نیمه برقی و تمام برقی) وجود دارد .

اجاره تخت بیمارستانی برقی و مکانیکی

مکانیکی : از هندل های دستی برای بالا و پایین آوردن سر و پایه تخت و همچنین تنظیم ارتفاع تخت استفاده می شود. این تختخواب ها از نظر اقتصادی مناسب ترین گزینه برای افراد است که نیازی به تغییر مکان مکرر ندارند. میل هندل دستی معمولاً در پایین تخت دیده می شود و به شخصی نیاز دارد که از نظر جسمی توانایی عمل داشته باشد.

نیمه برقی: از موتور الکتریکی برای بالا و پایین بردن قسمت های سر و پا از تخت استفاده می شود. بیماران و مراقبان با فشار دادن دکمه های آویز دستی موقعیت را تنظیم می کنند. ارتفاع تخت به صورت دستی با میل هندل تنظیم می شود و به شخصی که توانایی جسمی دارد نیاز دارد تا از آن استفاده کند

برقی : ارتفاع و موقعیت تخت توسط آویز دستی توسط بیمار و / یا مراقب کنترل می شود و نیازی به استفاده از هندل دستی نیست (مگر اینکه قطعی برق وجود داشته باشد ، اما بسیاری از تخت ها اکنون باتری پشتیبان دارند) که بستر را در شرایط اضطراری تأمین می کند). تخت های برقی کامل ورود و خروج از تخت را برای بیماران آسان تر می کند و یا تخت را تا ارتفاع راحت بالا می برد تا مراقب به سمت بیمار تمایل داشته باشد. اجاره تخت بیمارستانی برقی و مکانیکی برای بیمارانی که در خانه هستند بسیار ماسب است . غالباً تخت خواب های برقی کامل دارای موقعیت های بیشتری مانند موقعیت های ترندلنبورگ ، ترندلنبرگ معکوس و صندلی قلب هستند.

موقعیت ترندلنبورگ: موقعیتی که بیمار به صورت صاف به پشت دراز کشیده و تخت و تشک آن کج شده است بنابراین پاهای بیمار ۱۵ تا ۳۰ درجه از سر آن ها بالاتر است. موقعیت ترندلنبورگ ممکن است به گردش خون کمک کند.

موقعیت معکوس ترندلنبرگ (ضد ترندلنبورگ): وضعیتی که بیمار صاف به پشت دراز کشیده و کج شده است به طوری که سر وی بالاتر از پاها ۱۵ تا ۳۰ درجه قرار دارد. این وضعیت ممکن است به کاهش فشار و تنفس کمک کند.

صندلی قلبی: صندلی های قلبی ابتدا برای کمک به افراد در بهبودی از جراحی قلب یا بیماری های تنفسی ساخته شده اند. مطالعات نشان داده است که بیماران جراحی قلب وقتی بخشی از روز را در حالت ایستاده می گذرانند سریعتر بهبود می یابند اما باید به آرامی و با کمترین میزان حرکت به آن موقعیت برسند. نفس کشیدن برای بیماران راحت تر است و گردش خون در حالت نشسته بهبود می یابد. صندلی های قلبی با کمترین حرکت به سمت بیمار و با سرعتی که توسط بیمار یا مراقب کنترل می شود از حالت صاف به حالت نشسته حرکت می کنند. تخت بیمارستان با این وضعیت موجود بدین معناست که تخت می تواند به همان ترتیب به موقعیت نشسته و قائم برسد.

جهت هماهنگی با کارشناسان با این شماره ها ۰۹۱۲۴۹۹۰۹۶۶،۰۲۱۸۸۶۸۰۸۴۶ تماس بگیرید.