Blog

آذر ۱۴۰۲
مهر ۱۴۰۲
۲۹ام مهر ۱۴۰۲

درمان زخم در منزل

۲۶ام مهر ۱۴۰۲

اعزام پزشک درمنزل

شهریور ۱۴۰۲
۲۹ام شهریور ۱۴۰۲

نگهداری سالمند و کودک

تیر ۱۴۰۲
۱۵ام تیر ۱۴۰۲

تزریقات در غرب تهران

۱۵ام تیر ۱۴۰۲

تزریقات در تهران

۱۵ام تیر ۱۴۰۲

تزریقات در شهرک غرب

۱۵ام تیر ۱۴۰۲

تزریقات در سعادت آباد

خرداد ۱۴۰۲
اردیبهشت ۱۴۰۲
۳۰ام اردیبهشت ۱۴۰۲

مراقبت در منزل برای بیماران ALS