آذر ۱۴۰۲
مهر ۱۴۰۲
۲۹ام مهر ۱۴۰۲

درمان زخم در منزل

۲۶ام مهر ۱۴۰۲

اعزام پزشک درمنزل

شهریور ۱۴۰۲
۲۹ام شهریور ۱۴۰۲

نگهداری سالمند و کودک

تیر ۱۴۰۲
۱۵ام تیر ۱۴۰۲

تزریقات در غرب تهران

۱۵ام تیر ۱۴۰۲

تزریقات در تهران

۱۵ام تیر ۱۴۰۲

تزریقات در شهرک غرب

۱۵ام تیر ۱۴۰۲

تزریقات در سعادت آباد

خرداد ۱۴۰۲
اردیبهشت ۱۴۰۲
۳۰ام اردیبهشت ۱۴۰۲

مراقبت در منزل برای بیماران ALS