معرفی تجهیزات پزشکی

در مجموعه مهرآوران نوین در زمینه خدمات پزشکی  و تجهیزات پزشکی فعالیت می نماید. در این مطلب به معرفی تجهیزات پزشکی می پردازیم. تجهیزات پزشکی شامل وسایل، وسایل کاشتنی، تجهیزات، ابزار، لوازم، ماشین آلات، مواد، معرف‌ها یا کالیبراتورهای آزمایشگاهی و نرم‌افزارها و… می باشد که به وسیله این وسایل برای هدف های زیر قابل استفاده می باشد.