آموزش تزریقات عضلانی

آموزش تزریقات عضلانی مزایای بالایی دارد. به این جهت که روش تزریقات رگ و بافتی از مصرف شربت و پماد تاثیر پذیری بیشتری دارد. آموزش تزریقات عضلانی مهم است زیرا در صورتی که باید به رگ خاصی تزریق گردد، دارو به رگ ها آسیب وارد کند، اگر از سیستم گوارشی عبور نماید تاثیر آن از بین می رود.