Blog

بهم ۱۳۹۸
۲ام بهمن ۱۳۹۸

خرید تجهیزات پزشکی


برای خرید تجهیزات پزشکی باید نکاتی را رعایت کرد

دی ۱۳۹۸
۱۲ام دی ۱۳۹۸

اجاره تجهیزات پزشکی


"تجهیزات پزشکی اصلی" در اینجا به فناوری

آذر ۱۳۹۸
۲۹ام آذر ۱۳۹۸

معرفی تجهیزات پزشکی


در مجموعه مهرآوران نوین در زمینه خدمات پزشکی  و تجهیزات پزشکی فعالیت

ارد ۱۳۹۸
۲۵ام اردیبهشت ۱۳۹۸

آموزش تزریقات


تزریقات عضلانی


فرو ۱۳۹۸
۲۷ام فروردین ۱۳۹۸

تزریق عضلانی

برای ورود سریعتر دارو به بدن بهتر تزریق عضلانی است.
۱۵ام فروردین ۱۳۹۸

تزریق داروی داخل وریدی


روش های تزریق وریدی:


دی ۱۳۹۷
۲ام دی ۱۳۹۷

تعرفه خدمات پرستاری در منزل

تعرفه خدمات پرستاری در منزل با توجه به خدمات ارائه دهنده متفاوت است

آبا ۱۳۹۷
۱۹ام آبان ۱۳۹۷

موسسه پرستاری در منزل


موسسه پرستاری در منزل


مرکز پرستاری مهرآوران نوین با کادر مجربی از پرستاری

مهر ۱۳۹۷
۹ام مهر ۱۳۹۷

خدمات فیزیوتراپی در منزل


مرکز پرستاری مهرآوران نوین با کادر مجربی از فیزیوتراپیست ها، آماده ارائه خدمات  فیزیوتراپی می باشد.

شهر ۱۳۹۷
۲۷ام شهریور ۱۳۹۷

خدمات پزشکی و پرستاری در منزل

ارائه مراقبت در منزل، روش جایگزین مناسبی است که مرکز خدمات پرستاری در مهرآوران نوین با چندین