Blog

خرد ۱۳۹۷
۵ام خرداد ۱۳۹۷

پرستار سالمند ارزان

نگهداری از سالمند در منزل از جمله مشاغلی می باشد که امروزه روایج زیادی یافته است. فرزندان ترجیح می

ارد ۱۳۹۷
۲۹ام اردیبهشت ۱۳۹۷

خدمات پرستاری در تهران

دسترسی به خدمات پرستاری یکی از نیازهای هر خانواده است عدم دسترسی به مراکز درمانی در بعضی

۲۵ام اردیبهشت ۱۳۹۷

تعرفه پرستار کودک

عوامل زیادی در قیمت پرستار کودک در منزل می تواند موثر باشد. قیمت پرستار کودک در منزل با توجه به محل

۲۲ام اردیبهشت ۱۳۹۷

خدمات پرستاری

دسترسی به خدمات پرستاری یکی از نیازهای هر خانواده است عدم دسترسی به مراکز درمانی در بعضی

۱۹ام اردیبهشت ۱۳۹۷

مراقبت از سالمند

داشتن اطلاعات درباره مراقبت از سالمند در منزل امری است که هر فرد ( فرزندان، مراقب سالمند، پرستار

۹ام اردیبهشت ۱۳۹۷

نقش پرستار سالمند

افرادی که به عنوان پرستار سالمند از سالمندان پرستاری می کنند دوره های روانپزشکی ، کمک های اولیه

۵ام اردیبهشت ۱۳۹۷

پرستار بیمار

خانواده ها بنا بر دلایلی گاهی به دنبال پرستار بیمار هستند. پرستار بیمار در منزل ، پرستار کودک بیمار،

۲ام اردیبهشت ۱۳۹۷

پرستار سالمند در منزل(تهران)

پرستار سالمند :راه کار هایی برای سالم ماندن هنگام پرستاری سالمندیکی از پیچیده ترین کارهای احساسی 

فرو ۱۳۹۷
۲۹ام فروردین ۱۳۹۷

تزریقات در منزل شمال تهران

شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که نیاز به تزریقات در منزل داشته باشید اما در آن زمان قادر به رفتن به محل

۲۶ام فروردین ۱۳۹۷

شرکت پرستاری در سعادت آباد

مراقبت ونگهداری ازسالمند در منزل
استانداردهاي مراقبتی:
(1 تعهد و مسئوليت پذيري در ايفاي نقش هاي