بهم ۱۳۹۸
۲ام بهمن ۱۳۹۸

خرید تجهیزات پزشکی


برای خرید تجهیزات پزشکی باید نکاتی را رعایت کرد

دی ۱۳۹۸
اجاره تجهیزات پزشکی
۱۲ام دی ۱۳۹۸

اجاره تجهیزات پزشکی


"تجهیزات پزشکی اصلی" در اینجا به فناوری

آذر ۱۳۹۸
۲۹ام آذر ۱۳۹۸

معرفی تجهیزات پزشکی


در مجموعه مهرآوران نوین در زمینه خدمات پزشکی  و تجهیزات پزشکی فعالیت

ارد ۱۳۹۸
آموزش تزریقات
۲۵ام اردیبهشت ۱۳۹۸

آموزش تزریقات


تزریقات عضلانی


فرو ۱۳۹۸
تزریق عضلانی
۲۷ام فروردین ۱۳۹۸

تزریق عضلانی

برای ورود سریعتر دارو به بدن بهتر تزریق عضلانی است.
تزریق دارو داخل وریدی
۱۵ام فروردین ۱۳۹۸

تزریق داروی داخل وریدی


روش های تزریق وریدی:


دی ۱۳۹۷
تعرفه خدمات پرستاری در منزل
۲ام دی ۱۳۹۷

تعرفه خدمات پرستاری در منزل

تعرفه خدمات پرستاری در منزل با توجه به خدمات ارائه دهنده متفاوت است

آبا ۱۳۹۷
موسسه پرستاری در منزل
۱۹ام آبان ۱۳۹۷

موسسه پرستاری در منزل


موسسه پرستاری در منزل


مرکز پرستاری مهرآوران نوین با کادر مجربی از پرستاری

مهر ۱۳۹۷
خدمات فیزیوتراپی در منزل
۹ام مهر ۱۳۹۷

خدمات فیزیوتراپی در منزل


مرکز پرستاری مهرآوران نوین با کادر مجربی از فیزیوتراپیست ها، آماده ارائه خدمات  فیزیوتراپی می باشد.

شهر ۱۳۹۷
خدمات پزشکی و پرستاری در منزل
۲۷ام شهریور ۱۳۹۷

خدمات پزشکی و پرستاری در منزل

ارائه مراقبت در منزل، روش جایگزین مناسبی است که مرکز خدمات پرستاری در مهرآوران نوین با چندین