۱۳۹۸
۲ام بهمن ۱۳۹۸

خرید تجهیزات پزشکی


برای خرید تجهیزات پزشکی باید نکاتی را رعایت کرد

۱۲ام دی ۱۳۹۸

اجاره تجهیزات پزشکی


"تجهیزات پزشکی اصلی" در اینجا به فناوری

۲۹ام آذر ۱۳۹۸

معرفی تجهیزات پزشکی


در مجموعه مهرآوران نوین در زمینه خدمات پزشکی  و تجهیزات پزشکی فعالیت

۲۵ام اردیبهشت ۱۳۹۸

آموزش تزریقات


تزریقات عضلانی


۲۷ام فروردین ۱۳۹۸

تزریق عضلانی

برای ورود سریعتر دارو به بدن بهتر تزریق عضلانی است.
۱۵ام فروردین ۱۳۹۸

تزریق داروی داخل وریدی


روش های تزریق وریدی:


۱۳۹۷
۲ام دی ۱۳۹۷

تعرفه خدمات پرستاری در منزل

تعرفه خدمات پرستاری در منزل با توجه به خدمات ارائه دهنده متفاوت است

۱۹ام آبان ۱۳۹۷

موسسه پرستاری در منزل


موسسه پرستاری در منزل


مرکز پرستاری مهرآوران نوین با کادر مجربی از پرستاری

۹ام مهر ۱۳۹۷

خدمات فیزیوتراپی در منزل


مرکز پرستاری مهرآوران نوین با کادر مجربی از فیزیوتراپیست ها، آماده ارائه خدمات  فیزیوتراپی می باشد.

۲۷ام شهریور ۱۳۹۷

خدمات پزشکی و پرستاری در منزل

ارائه مراقبت در منزل، روش جایگزین مناسبی است که مرکز خدمات پرستاری در مهرآوران نوین با چندین